Fordelene ved at genbruge it-udstyr

Ifølge EPA består ca. 70% af det giftige affald på lossepladser af elektronisk affald som computere og andet IT-udstyr. Derfor er det vigtigt at finde måder at reducere vores elektroniske affald på, f.eks. ved at genanvende it-udstyr. Her er nogle fordele ved genbrug af it-udstyr, som unge mennesker bør være opmærksomme på. 

Reduceret miljøpåvirkning 

Genbrug af dit gamle it-udstyr er med til at reducere mængden af giftige kemikalier, der ender på lossepladserne. Ved at genbruge og genanvende dele kan du forhindre, at farlige materialer siver ned i jorden og forurener vores miljø. Desuden kan du være med til at bevare naturressourcerne ved at bruge genbrugsmaterialer i stedet for at udvinde nye materialer. 

Økonomiske fordele 

Når du genbruger dit gamle it-udstyr, er det med til at skabe arbejdspladser og sætte gang i den økonomiske vækst. Genbrugsvirksomhederne køber gammelt elektronik til en rimelig pris, hvilket er med til at holde priserne nede for forbrugerne. Desuden donerer genbrugsvirksomhederne ofte computere eller sælger dem til nedsatte priser til almennyttige organisationer eller skoler, der har brug for dem, men ikke har midlerne til at købe helt nye maskiner. 

Certificeret Certus-partner  

Det er også vigtigt at finde en certificeret certus-partner, når du leder efter en it-genvindingsvirksomhed – de er blevet uddannet til at håndtere og bortskaffe e-affald sikkert i henhold til lokale bestemmelser samt branchestandarder. En certus-partner vil også levere et revisionsspor for alle genbrugte genstande, så du kan være tryg ved at vide, at dine data er destrueret på sikker vis, og at dine enheder er bortskaffet på en miljømæssigt ansvarlig måde.  Brugt-IT (https://brugt-it.dk/brugt-hardware/) er en af disse forhandlere, der køber og restaurerer gamle IT udstyr så de kan bruges flere år endnu.

                                                                                                

Genbrug af dit gamle it-udstyr har mange fordele for både miljøet og økonomien. Det er ikke kun med til at reducere mængden af giftigt affald på vores lossepladser, men det skaber også arbejdspladser og giver samtidig overkommelige teknologiske muligheder for nonprofitorganisationer og skoler, der ikke har de nødvendige midler til at købe nye maskiner. For at sikre, at dine data destrueres sikkert, og at din enhed bortskaffes korrekt, skal du sørge for at kigge efter en certificeret certus-partner, når du vælger en it-genbrugsvirksomhed!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.