Synlighed på nettet

Når man vil være synlig på nettet, kræver det at man har en vis synlighed, og at man kommer ud til de rigtige mennesker. Synlighed kræver for det første at det billede man lægger på nettet er knivskarpt og også viser det man vil ud til en vis gruppe mennesker med.

På rejser er det for mig vigtigt at jeg kan se hvad det er for udflugter jeg kan komme med på – og gerne nogle lækre realistiske billeder af det hotel jeg skal bo på – for mig skal der være sammenhæng mellem det der vises og det jeg får.

Nogen gange er forskellige virksomheder ikke helt så synlige som de gerne vil være, om det så er fordi de ikke selv kan finde ud af det, eller bare er uvidenhed, men det gør at vi som kunder ikke kan finde dem, når vi leder på nettet efter bestemte ting på nettet – et eller andet sted må det da være en dødssejler, hvis man ikke har en vis synlighed på nettet, og kan man ikke selv, kan man da hente hjælp.